Soi (2)Soi (2)

Thương hiệu

SOI handmade là thương hiu được thành lp t năm 2013 vi sn phm ban đu là đ th công bng giy, thú nhi bông và sn phm v tay trên vi la.

Năm 2017, trong mt ln tình c bt gp nhng bao ti vi vn ca nhiu xưởng may xung quanh Hi An thi trc tiếp ra môi trường mà không qua x lý, cũng như rt khó phân hy trong t nhiên, chúng tôi ny ra ý tưởng “tái chế” nhng mnh vi vn này.

đ tái chế là kp tóc, chun buc tóc, hoa tai đi vi các mnh nh và s là kp tóc, băng đô, hoc khăn xếp cho mnh ln hơn. Chúng tôi cũng có kế hoch sáng to thêm túi/qun áo t vi tái chế nhm phong phú hơn các sn phm và mang li giá tr cao hơn.

Chúng tôi có mt xưởng nh ti nhà vi hai người bn làm vic bán thi gian trong các công đon sn xut sn phm, 3 đa đim ký gi trưng bày và bán sn phm ti Hi An, Huế. Sn phm đang được phân phi ch yếu theo hình thc bán l trc tiếp và kênh bán hàng trc tuyến đang trong giai đon chy th nghim.

Hin ti SOI handmade cũng đang sáng to và chia s k thut tái chế đến mi người ti các bui workshop hoc các s kin đ truyn ti thông đip bo v môi trường đến nhiu người hơn.

Giải thưởng

Đạt giải Khuyến khích “Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CẤP TỈNH NĂM 2023” Tại Quảng Nam

Được chứng nhận đã tham gia “NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ IV TECHFEST QUANG NAM 2023”

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: (+84) 972438961

Email: soihandmadehoian@gmail.com

Địa chỉ: 38 Nguyễn Phan Vinh – Tân Thành- Cẩm An – Hội An

Thành viên

  • Trần Thị Kim Soi

    Trần Thị Kim Soi

    Founder & CEO

    Tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang 2012.
Updating…
  • No products in the cart.